93 817 10 83 – 683 54 00 66

PREU PISTA

PISTA 20€

NO SOCIS 4 PERSONES 

5€/persona

 

NO SOCIS 2 PERSONES

10€/ persona

 

1 NO SOCI + 1 SOCI

10€ + 2€

 

QUOTES SOCIS